Viser arkivet for stikkord rolf

Guds hjerte

av Rolf Jacobsen (1907-1994)

Guds hjerte vet vi ikke,
men vi vet
noe som overstrømmer oss
som et regn over hendene.

Hans øyne ser vi ikke,
men vi ser
usynlig lys over alle ting
som i sommernatten.

Hans stemme hører vi ikke,
men vi finner
veier overalt og spor i hjertene
og stier med lavmælt lys.

Fra Sommer i gresset, 1956

-

Rolf Jacobsen